<
toekenningen

Deelregeling Festivals → Festival

Tilburg Architectuur Film Festival

€ 8.333

Op 13 en 14 april 2018 vindt het Tilburg Architectuur Film Festival plaats. Middels het thema 'The social component' onderzoekt TIAFF hoe architectuur en stedenbouw met een sociale missie vorm krijgen en de maatschappij kunnen beïnvloeden. Een leefbare stad, betaalbare huisvesting en verbeterde leefomstandigheden zijn relevante maatschappelijke uitdagingen. TIAFF is nieuwsgierig hoe invulling wordt gegeven aan (nieuwe) sociale idealen. Voor het filmprogramma werkt de organisatie samen met het Architectuur Film Festival Rotterdam. De aansluitende lezingen en het Q&A programma wordt ontwikkeld in samenwerking met CAST.

website

www.tiaff.nl