<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling

Tomo Kihara

Tomo Kihara

€ 24.000

Tomo Kihara behaalde in 2018 zijn Master Design for Interaction aan de TU Delft. Zijn bacheloropleiding volgde hij aan de Keio University in Tokio. Kihara is gestart met een eigen praktijk als ontwerper en is als freelance researcher verbonden aan De Waag in Amsterdam. De ontwerper karakteriseert zijn projecten als 'playful interventions' en begeeft zich met zijn werk op het snijvlak van game- en social design. In zijn projectplan omschrijft Kihara twee onderwerpen waarnaar hij onderzoek wil doen. Het eerste is het stimuleren van het doneren van geld. Hiervoor ontwikkelt de aanvrager verschillende proof of concepts op basis van game principes. Ook werkt Kihara aan een nieuwe versie in de vorm van een toolkit, van zijn project 'Street Debater'. Het tweede onderwerp is het bevragen van algoritmisch bepaalde keuzes door machines. In samenwerking met het AI Culture Lab van De Waag wordt een project opgezet onder de naam 'Discrimination Machines' dat de verborgen biases van AI systemen onthult. Het onderzoek krijgt vorm in een installatie. Voor de presentatie wordt gekeken naar Ars Electronica en de Dutch Design Week.

website

www.tomokihara.com