<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Towards a New Kind of Footprint

Baoism

€ 7.500

'Towards a New Kind of Footprint' is een onderzoeksproject van Baoism waarin paralellen worden geschetst tussen architectuur en sneaker design. De aanvrager stelt dat bestaande literatuur over vergelijkingen tussen architectuur en andere creatieve disciplines nog weinig onderzoek bevat over relaties tussen architectuur en elementen uit de popcultuur. Ter voorbereiding op een publicatie verkent en analyseert Baoism die relatie om tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot instrumentale ontwerpstrategieën voor verschillende ontwerpdisciplines. De uiteindelijk beoogde publicatie is een Engelstalig, grafisch handboek dat verschillende cases uit de architectuur en sneakerdesign analyseert, aan elkaar linkt en voorziet van reflectie. Daarnaast worden interviews afgenomen met experts en wordt gewerkt aan een verzameling essays over onderwerpen die voor beide disciplines relevant zijn, zoals innovatieve productiemethodes, circulariteit en duurzaamheid.