<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Towards Spatial Overload

Casimir Geelhoed

€ 7.500

'Towards Spatial Overload' is een experimenteel project dat probeert de technologische en artistieke grenzen te verleggen binnen het medium spatiaal geluid rond het concept 'spatial overload'. Naar aanleiding van een nieuw conceptueel onderzoek zal een proof of concept van een software-instrument en geluidscompositie worden ontwikkeld, gebaseerd op het omslagpunt waarbij individuele geluidsbronnen opgaan in allesomvattende geluidswolken. Hiervoor zal software developer en componist Casimir Geelhoed naar Spatial Sound Institute in Budapest gaan om onderzoek te doen op het snijvlak van contrapunt, spatiaal geluid en overstimulatie. Op basis van zijn bevindingen zal Geelhoed een software-prototype voor expressief gebruik van 'spatial overload' op spatiale geluidssystemen ontwikkelen en zich oriënteren op mogelijkheden in binnen- en buitenland voor het doorontwikkelen en uitvoeren van nieuw spatiaal geluidswerk. Het software-instrument wordt geschreven in Python en C++.

website

www.casimirgeelhoed.nl