<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Tracks of Thought

Tidbits Play

€ 7.500

Tidbits Play ontwikkelt de entertainment game 'Tracks of Thought', met het doel het stimuleren van meer zelfinzicht bij jongeren. In de game past het team de kernkwadranten van onderzoeker Daniel Ofman toe, een theorie die inzicht geeft in de eigen persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en het effect daarvan op anderen. De game speelt zich af in een trein onderweg naar een onbekende bestemming. Door gesprekken met verschillende passagiers, het verkennen van treincoupés en het oplossen van problemen, komt de speler erachter waar iedereen thuishoort, inclusief zichzelf. De belangrijkste uitdaging voor de speler is het leren samenwerken met zijn tegenpool, ofwel allergie. Deze startfase richt zich op het uitdiepen van het narratief en de personages en het ontwikkelen van een prototype, waarbij de doelgroep nauw wordt betrokken. Het projectteam bestaat uit narrative designer Esmeé van't Hoff, Lennart Kuyvenhoven en Isabelle Veenhof. Betrokken adviseurs zijn Bas Gijzen – SFX designer, René Otto – juridisch adviseur en James Tillman van Wholesome Games.