<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep 2 fase 1

Tradition as a Making Tool

Space Crafters, Cross Change

€ 14.540

'Tradition as a Making Tool' is een ontwerp gids voor de publieke ruimte waarin de focus ligt op lokale culturele tradities. Het project is een initiatief van ontwerper Tuğçe Akbulut (Cross Change) en architect Jurgen ten Hoeve (Space Crafters). Het doel is om lokale gemeenschappen meer onderdeel te laten zijn van gebiedsontwikkeling en bewustzijn te creëren voor het belang van groene, openbare ruimtes voor sociale cohesie en leefbaarheid van de stad. Een belangrijke Turkse traditie is het gezamenlijk eten, onder andere tijdens de Ramadan (iftars), bruiloften en begrafenissen. Deze evenementen vormen een semipublieke ruimte waarbij belangrijke sociale interactie plaatsvindt tussen verschillende bewonersgroepen. Het team constateert dat dit soort activiteiten steeds meer verplaatsten naar plekken buiten de stad, die niet meer voor iedereen gemakkelijk bereikbaar zijn. In de startfase zet het team een socal lab op in de wijk Beşiktaş in Istanbul. De specifieke plek is een slecht-functionerende publieke ruimte omringd door woningen en een basisschool. Hier wordt een pilot opgezet die onder andere uit evenementen bestaat. In de eerste fase wordt samenwerking met aanvullende Nederlandse partners verkent zoals Kennisland, Moke Architecten, Urhahn en Dakakker. In Turkije worden ook Sokak Bizim Association, Filtre Platform, Sanal arc Architecture, Ara Learning Design Studio, Kokopelli Sehirde, Atlas Storytelling Company en de gemeente Beşiktaş als partner betrokken. Alle ervaringen en bevindingen worden gedocumenteerd en ingezet voor het ontwerpen van een grootschalige interventie en een voorstel voor de langere termijn voor lokale belanghebbenden.