<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Transnatural

€ 55.590

Volgens Transnatural zijn we na het industriële- en informatietijdperk aanbeland in een nieuwe evolutionaire fase. Een fase die de opkomst en vervlechting van nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschappen bracht. Transnatural is aanjager in de verkenning van het heden en de toekomst. Het instituut stimuleert het begrip over de relaties tussen leven, technologie, ontwerp en ervaring. Voor 2019 organiseert de aanvrager twee programma's: 'The Age of the Post-Drought' en 'The Unknown Mine Zone'. Het eerstgenoemde programma staat in het teken van de wereldwijde waterproblematiek onder invloed van klimaatverandering en het tweede onderzoekt het komende tijdperk van eindigheid van grondstoffen, en het aandragen van houdbare alternatieven voor de toekomst. De overkoepelende thematiek is 'The Lifenet', en deze veronderstelt een sterk genetwerkte eenheid van mens, machine en natuur. De eerste ExpoHub vindt plaats op Oerol festival, waar de werken onderdeel van de eiland expeditie zijn. Daarnaast wordt de ExpoHub ook georganiseerd op Into The Great Wide Open. In EYE vinden twee avonden aansluiting bij het thema Consumentisme en daar wordt een jong, ander en nieuw publiek aangesproken. Ook staat het platform op de Dutch Design Week 2019 met een tentoonstelling. De DDW is coproducent, locatie -en mediapartner. De belangrijkste doelstelling van dit programma is het bieden van een toonaangevend ontwikkel- en presentatie platform aan deelnemers en de thematische ontwikkelingen inzichtelijk en ervaarbaar te maken voor een divers en breed publiek.

Dit programma is onder voorwaarde gehonoreerd.

website

www.transnatural.org