<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

Trust in a Blockchain Society

Archis

€ 7.500

Stichting Archis vraagt een startsubsidie aan voor de eerste fase van een 3-jarig programma waarin ruimtelijk ontwerp wordt verbonden met technologie. Met het programma beoogt de aanvrager het debat rond smart cities een nieuwe dimensie te geven door uiteenlopende partijen uit Nederland en de Verenigde Staten samen te brengen, ten behoeve van kennisuitwisseling en het ontwikkelen van integrale visies voor duurzame en inclusieve maatschappijen. In deze startfase is Archis van plan om samen met de betrokken partners de onderzoeksvragen en thema's aan te scherpen, het projectplan verder te ontwikkelen en (beoogde) partnerschappen te bestendigen. Partners in het project zijn: Nederlandse Ambassade in Washington, Hogeschool van Amsterdam, TU Eindhoven, Sonic Acts, Bureau Rijksbouwmeester, IABR, Dutch Design Week, BNA en KU Leuven. Beoogde partners zijn University Berkely, SXSW, TU Delft, Goldmith UK, MACE UK, SPIE NL, Alliander en MIT. In oktober 2017 zal de agenda voor het project verschijnen in Volume Magazine #51.

website

www.archis.org