<
toekenningen

Regeling Architectuur → Documentaire

Tuindorp Oostzaan 100 jaar , Gentrificatie van een volkswijk

Remy Vlek

€ 30.000

Tuindorp Oostzaan is in 1920 opgericht als dorp met licht en groen voor de arbeiders van de scheepswerven die zich toen vestigden langs de Noordelijke IJ-oevers van Amsterdam. In 2020 bestaat Tuindorp Oostzaan honderd jaar. In de afgelopen jaren is het relatief homogene Tuindorp meer divers geworden; in de voormalige arbeiderswoningen zijn statushouders komen wonen en een deel van de sociale huurwoningen is verkocht aan de nieuwe middenklasse, ook wel 'young urban professionals' genoemd. De centrale vraag in deze film is: Wat betekenen deze veranderingen voor het samenleven van oude en nieuwe bewoners in Tuindorp? Waaraan ontlenen zij hun identiteit, waarin verschillen hun waarden van elkaar, waarin komen die overeen en hoe komen ze samen? Men gaat op zoek naar plekken van betekenis en ontmoeting van en tussen oude en nieuwe bewoners en laat daarbij verschillende perspectieven aan bod komen met het doel inzicht te krijgen in de sociale dimensie van het veranderingsproces dat in deze wijk onder invloed van beleid op gang is gekomen. Voor dit project werkt Remy Vlek samen met diverse experts zoals Linda van de Kamp, Ivan Nio en Arnold Reijndorp en bewoners/vertegenwoordigers vanuit de wijk, onder wie Anna Schoenmakers van Burgergroep Fijn Zonneplein en schrijfster Christien Otten van Noorderwoord.