<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma 2021

TUSSENRUIMTE

Stichting Architectuurcentrum Nijmegen

€ 64.940

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het onafhankelijke Nijmeegse platform voor bijeenkomsten, excursies, college en debat op het gebied van stedelijke ontwikkeling en de gebouwde omgeving. Het platform beoogt een zo breed mogelijk publiek te betrekken bij de ontwikkeling van Nijmegen. ACN beoogt een regionale voorbeeldfunctie te vervullen door (inter)nationaal sprekers en specialisten te programmeren die hun expertise delen en hun kennis verbinden aan regionale opgaven. ACN spant zich in om zowel in de eigen organisatie, de programmering en publieksbereik te streven naar culturele diversiteit en inclusiviteit.

De basis van het activiteitenprogramma bestaat uit een aantal vaste formats waarin het centrum het format, doelstelling en doelgroep op elkaar afstemt en ontmoeting tusssen verschillende publieksgroepen stimuleeert. Onder de noemer 'ACN presenteert' organiseert ACN presentaties en debat over stedelijke actualiteit en brede ontwikkelingen vanuit het jaarthema. Via 'ACN colleges' brengt het centrum architectuur en architecten bij een breed publiek onder de aandacht en verbindt het actuele voorbeelden aan de Nijmeegse praktijk. 'ACN Café' is een informele setting op locatie en biedt ruimte om nieuwe projecten in de wijk te presenteren. Excursies, rondleidingen en fietstochten
onder leiding van lokale experts en gastrondleiders meteen (niet-) ruimtelijke achtergrond of verrassende invalshoek vallen onder de noemer 'ACN verkent'. Hoog//Diep is een platform dat artikelen podcasts en beeldverhalen maakt. Deze stadsredactie plaatst ruimtelijke ontwikkelingen, daar waar mensen en stenen elkaar raken, in een breder kader van maatschappelijke ontwikkelingen.

Naast deze vaste formats voert ACN het jaarprogramma 'Tussenruimte' uit waarin onderzocht wordt hoe de inzichten uit de corona-crisis ingezet kunnen worden om de stad toekomstbestendiger in te richten. ACN stelt dat deze crisis kansen biedt om na te denken over flexibel ruimtegebruik, het publieke karakter van de (gebouwde) omgeving en hoe toekomstige transities op het gebied van energie, voedsel en werk onze omgeving kunnen beinvloeden. Het programma richt zich op bewoners, beleidsmakers ontwerper en politici in de regio en verbindt deze in verschillende activiteiten. Aan de hand van verschillende onderwerpen zoals De ideale Woning, De Staat van de Straat, Een Publieke zaak en Verkenning van het Schateiland Tussen de Rivieren, onderzoekt het programma met verschillende schaalniveaus van interieur tot en met het regionale landschap. Beoogde sprekers en betrokken experts zijn onder andere Marc Koehler, TANGRAM, journalist Thalia Verkade, danscollectief 2DEFORM en stadsecoloog Floris Brekelmans.
Naast bovenstaande programma's voert ACN ook de Dag van de Architectuur 2021 en Bouwkamer Nijmegen uit, maar deze vallen buiten de reikwijdte van deze aanvraag.

website