<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Uitzoomen in het Antropoceen

Werkplaats Erfgoed

€ 7.450

'Uitzoomen in het Antropoceen' is een onderzoek naar het ontrafelen van de condities van het antropoceen - het tijdperk van de mens. Voor Teun van den Ende van Werkplaats Erfgoed kenmerkt het antropoceen zich enerzijds door bewoning (verstedelijking, toerisme, etc) en anderzijds in verlies van biodiversiteit in stedelijke landschappen. Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat ruimtelijk ontwerpers en opdrachtgevers beter in staat zijn het stedelijk cultureel erfgoed en natuurlijk kapitaal in samenhang te beschouwen en voorstellen voor een beter evenwicht te maken. Daarvoor worden zij uitgedaagd kennis te nemen en te reageren op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Zodoende gaat de aanvrager jonge onderzoekers volgen en bevragen in hun zoektocht naar een gebalanceerde houding tussen maakbaarheid en conservering. Het project lift mee op twee onderzoeksprogramma's (Terranova en Heriland) die zijn opgezet vanuit een samenwerking tussen in totaal veertig Europese universiteiten, NGO's en bedrijven. De output van het project bestaat uit publicaties (online, in print en/of audiovisuele producties) van deze zoektocht. Tijdens de startfase wordt een verkenning uitgevoerd, waarbij de aanvrager gesprekken zal voeren met onderzoekers, platforms/uitgevers, coproducenten en ontwerpers. In het project wordt samengewerkt met de coördinatoren van de onderzoeksprogramma's en met Prof. Dr. Gert-Jan Burgers en Dr. Sjoerd Kluiving.

website

www.werkplaatserfgoed.nl