<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Open oproep

Umwelt

Jasper van Loenen & RDM Makerspace

€ 25.000

Jasper van Loenen richt zich in zijn werk op het open breken van technologieën waarmee we ons in het dagelijks leven omringen. De opkomst van machine learning en neural networks hebben de invloed en ondoorzichtigheid van technologische systemen versterkt en er voor gezorgd dat apparaten voor veel mensen in feite niets meer zijn dan functionele 'zwarte dozen'. Door technologieën eigen te maken, te bekritiseren en in te zetten voor nieuwe artistieke doeleinden toont Van Loenen de werkelijke betekenis van deze technologieën. Met het project Umwelt, dat in samenwerking met het team van RDM Makerspace is opgezet, bouwt Van Loenen voort op deze werkwijze. Het doel is een object of klein mechanisch dier te maken waarbij sensoren worden gekoppeld aan een neuraal netwerk. Op deze manier wordt het object in staat gesteld waarnemingen te doen, deze te interpreteren en te reageren. RDM Makerspace biedt Van Loenen naast de faciliteiten van de werkplaats zes maanden lang bureau- en studioruimte. Binnen RDM Makerspace zijn verschillende partijen die gebruik maken van Machine Learning technieken. De werkplaats heeft de ambitie om voorop te lopen in de kennisontwikkeling omtrent deze technologieën en is vanuit die doelstelling zeer geïnteresseerd in de samenwerking met Van Loenen. De voorderingen van het project worden gecommuniceerd via social media. De technische specificaties worden gedeeld via Github en beschikbaar gesteld onder Creative Commens Licentie.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.