<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

UN/SUSTAINED

Stichting nai010 uitgevers

€ 29.607

Industriestandaarden uit de 21e eeuw bepalen dat kantoren een omlooptijd kennen van zeven tot tien jaar; managementstrategieën veranderen iedere vijf jaar; en de samenstelling van werknemers verandert per twee jaar. Deze vervangingscycli staan haaks op de levensduur van bouwmaterialen, die duizenden jaren kunnen meegaan. Ondanks dat er decennia aan data bestaan over de ontwikkeling van kantoorruimtes ziet de aanvrager dat er weinig bekend is over de fysieke veranderingen die naar verloop van tijd plaatsvinden in deze gebouwen. Dit onderzoek richt zich op de veroudering van kantoorgebouwen die zijn geclassificeerd als iconisch, voorbeeldstellend of revolutionair. Er wordt gebruikgemaakt van een onderzoekende en interdisciplinaire toolkit om inzicht te geven in de presentaties van het desbetreffende gebouw tot op heden, aan de hand van 'before-after' fotografie, archiefonderzoek en interviews. Het boek beoogt een middel te zijn voor architecten om opdrachtgevers te overtuigen om voor langetermijnperspectieven en planning te kiezen. Tevens heeft het tot doel om bij te dragen aan een circulaire economie, door het verlengen van de cycli in kantoorontwikkeling. Door het tonen van voorbeelden die een langere termijn hebben doorstaan, hoopt het team de noodzaak voor vernieuwing te vertragen. De inhoud van de publicatie wordt geschreven voor een internationaal team met verschillende expertises: Stephan Petermann, Marieke van den Heuvel, Ruth Baumeister en Ashley Schafer. Het boek wordt uitgegeven via nai010 publishers.

website

www.nai010.com