<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Under The Sign

Scott Joseph

€ 7.500

Under The Sign is een typografisch onderzoeksproject, waarin het wandelen wordt gebruikt om beeld, object, tekst en typografie te genereren, maar ook om de herkomst ervan te onderzoeken. Met dit project beoogt hij te onderzoeken hoe informatie visueel wordt gemaakt en hoe beeld aan de hand van media en technologie communiceren en ontvangen worden. Hierin betrekt hij vorm, betekenis en doel van een afbeelding of beeld. Hij gebruikt wandelingen in de stedelijke omgeving om fysiek en niet-fysiek materiaal te verzamelen als bron voor zijn onderzoek en om de (persoonlijke) relatie tussen beeld, tekst, object en medium te verkennen. Scott Joseph zet de startsubsidie in voor het doen van onderzoek en het fotograferen, observeren, schrijven, ontwerpen en redigeren. Het project komt voort uit zijn praktijk waarin hij onderzoek, conceptueel en toegepast werken en het uitgeven combineert. De resultaten van het onderzoek worden in een gedrukte en online publicatie ontsloten.