<
toekenningen

Regeling Architectuur → Productontwikkeling

UniBrick

Conscious Designs

€ 7.250

Unibrick is een modulaire bouwsteen die gemaakt is uit lokaal gerecycled plastic afval. Het concept is ontworpen en ontwikkeld door Conscious Designs en ze hoopt hiermee op de lange termijn een betaalbaar alternatief bouwmateriaal te kunnen aanbieden voor zowel indoor als outdoor gebruik. Idealiter wordt dit gekoppeld aan een lokale afvalstroom, zodat de winning en productie op nagenoeg dezelfde locatie plaats kan vinden. De aanvrager heeft al een eerste prototype ontwikkeld, welke met het project verder geanalyseerd, onderzocht en doorontwikkeld wordt. Tijdens de startfase ontwikkelt de aanvrager een plan voor het uitvoeren van verschillende materiaaltesten, waarmee onder andere draagkwaliteit, weerbaarheid en vuurbestendigheid onder de loep worden genomen alsook de aardbeving bestendigheid voor een mogelijke toepassing bijvoorbeeld woningbouw in sloppenwijken. Deze materiaalkwaliteiten zijn sterk afhankelijk van de mix van ingrediënten en verhoudingen tussen plastics en toevoegingen. Op basis van de uitkomsten gaat de aanvrager het product verder optimaliseren in zowel productie als samenstelling. Om het materiaalonderzoek uit te voeren zal de aanvrager worden bijgestaan door materiaalexpert Patrick Holthuizen.

website

www.consciousdesigns.nl