<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Unintended Collection Research

Stichting De Appel

€ 7.500

De Appel initieert het onderzoeksproject 'Unintended Collection'. In het project staat een deel van het archief van De Appel centraal, dat bestaat uit onder andere kunstwerken, foto's, schetsen en props van performances. Het 'onbedoelde' van de collectie is dat het stukken zijn die nooit bedoeld zijn geweest om op te nemen in de collectie maar toch binnen het archief zijn bewaard. Inmiddels is dit een omvangrijke collectie met verloren stukken geworden. De Appel nodigt een interdisciplinair team van ontwerpers, curatoren, architecten, kunstenaars en schrijvers uit om door middel van praktijkgericht ontwerpend onderzoek vast te stellen wat de waarde en betekenis van deze collectie is voor een breder publiek. Voor de vooronderzoeksfase, die bestaat uit een serie bijeenkomsten met het projectteam, vraagt De Appel een startsubsidie aan. In een latere fase resulteert het project mogelijk in een symposium en een tentoonstelling. De deelnemers aan het project zijn Nikolay Alutin, Bruno Alves de Almeida, Dita Birkensteina, Alise Blakeney, Federico Martelli, Sofia Dourron, Fanfare, Aram Lee, Aude Christel Mgba, Tamar Shafrir en Shen Xin. Het Stedelijk Museum Amsterdam is betrokken als partner.

website

deappel.nl