<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Unveil Project

Unveil Project

€ 7.100

Unveil is een digitaal platform en een applicatie bedoeld om kunst en design te integreren in maatschappelijke vraagstukken. Als student besloot Adi Ticho haar ontwerp hiervoor te implementeren in een Israëlische context, door het systeem op stedelijke schaal te bevragen. Voor haar scriptie onderzocht Adi Ticho het conflict in de straten van Jeruzalem tussen de gesloten ultraorthodoxe gemeenschap en de seculiere samenleving in Israël. Door de grote armoede maakt de gemeenschap veranderingen door in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer vrouwen buiten hun gemeenschap zijn gaan studeren en werken en zich gingen integreren in de samenleving. Volgens Ticho hebben deze veranderingen ertoe geleid dat conservatieven de controle over vrouwen terug willen krijgen. Het onderzoek dat Ticho in Israël heeft gedaan, wil ze vertalen naar een nieuwe context met een nieuwe set mechanismen en idealen. Met het project Unveil wil de ontwerper het onderzoek voortzetten in Nederlandse context. Ticho wil op basis van ruimtelijke analyse en softwareprogrammering een nieuwe tentoonstelling creëren, die beschikbaar zal zijn voor gebruikers van het digitale platform. De ontwerper omschrijft het platform als een hulpmiddel voor gemarginaliseerde groepen, om hun stem te delen in de openbare ruimte. De subsidie wordt ingezet om het onderzoek naar ruimtelijk en digitaal ontwerp te bevorderen.

website

unveil.cargo.site