<
toekenningen

Regeling Architectuur → Open oproep

Urban Lab Filippijnen

Veerkracht bij klimaatverandering, Tacloban

Tacloban was een van de steden die in 2013 zwaar werden getroffen door de orkaan Yolanda. Dit was een van de zwaarste tropische orkanen die ooit is geregistreerd en eiste alleen al op de Filippijnen minstens 6300 doden. De lokale overheid van Tacloban heeft met steun van UN-Habitat en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties verschillende designworkshops georganiseerd om te brainstormen en strategieën te bespreken voor de ruimtelijke ontwikkeling van Tacloban, waarbij de noodsituatie en herstel en wederopbouw op de lange termijn aan de orde kwamen. De stad krijgt gemiddeld twintig orkanen per jaar over zich heen en tweeënveertig van de 138 dorpjes rond de stad staan geclassificeerd als gevarenzones. Naast kwesties rond de wederopbouw vormt echter ook de snelle verstedelijking een grote uitdaging voor het vermogen van het land om een duurzame stedelijke ontwikkeling te realiseren. Naar verwachting zal de verstedelijking op de Filippijnen van de huidige 50 procent toenemen tot 84 procent in 2050. Deze groei zal zich waarschijnlijk niet beperken tot de hoofdstad Manilla, maar ook plaatsvinden in kleine en middelgrote steden als Tacloban. Deze ongebreidelde groei kan alleen in goede banen wordt geleid als bij de stedenbouwkundige planning zorgvuldig rekening wordt gehouden met de context van de situatie van na de ramp en de overstroming.

Toen het team in Tacloban arriveerde, werd al snel duidelijk dat daar geen sprake was van een post-rampsituatie maar van een post-hulpsituatie: de orkaan Yolanda en de nasleep daarvan hadden een dynamisch en uitgebreid proces van herstelplanning in gang gezet waarbij veel hulporganisaties financiële en deskundige steun boden, vrijwilligers 'mapathons' organiseerden en de lokale overheid bij veel planningsworkshops werd uitgenodigd. Het team besloot onmiddellijk zijn oorspronkelijke opdracht te herformuleren: van het ontwikkelen van herstel- en hervestigingsplannen werd de aandacht verlegd naar het geven van adviezen over de ontwikkeling van omvattende bestemmingsplannen en de integratie van de talrijke inmiddels gebouwde nederzettingen in een geïntegreerd en duidelijk gestructureerd stadsplan. Dankzij de beschikbaarheid van uitgebreide data over de locatie konden gedetailleerde en gespecialiseerde studies worden gemaakt zoals geo-risicokaarten, analyses van de grondwaarde en ruimte-syntaxkaarten. Vanwege het organische karakter van het planningsproces en de complexe economische en infrastructurele situatie ter plaatse moest het team aanpasbare en flexibele planningsprocedures en –principes hanteren om Tacloban een zo positief mogelijke toekomstige ontwikkeling te kunnen bieden. Tijdens het schrijven van deze tekst werkt het team in Tacloban aan de definitieve versie van het omvattende bestemmingsplan in samenwerking met UN-Habitat en de gemeente Tacloban. In juni worden de plannen in een openbare inspraakprocedure gepresenteerd aan de bewoners van Tacloban.

Team:
Marieke Kums – Studio MAKS, studiomaks.nl
Neville Mars – MARS Architects, m-a-r-s.asia
Harmen van de Wal – Krill o.r.c.a., krill.nl
Christopher de Vries – Rademacher de Vries, rademacherdevries.com