<
toekenningen

Regeling Architectuur → Open oproep

Urban Lab Ghana

Ningo Prampram – Geplande stadsuitbreiding in de stadsregio Accra

De groei van Accra is een bron van zorg: het is in dertig jaar tijd uitgegroeid van een stad met een doorsnee van tien kilometer tot een doorlopende stedelijke agglomeratie die zich over meer dan zestig kilometer langs de kust uitstrekt. Met een duizelingwekkend groeipercentage van 4,6 procent per jaar zal de bevolking naar verwachting groeien van 2,5 miljoen in 2011 naar 4,2 miljoen in 2020. In Accra is het tempo van de speculanten dat van de planners voortdurend voorgebleven, met als gevolg ernstige overstromingen, dagelijks vastlopend verkeer en in veel delen van de agglomeratie een gebrek aan basisvoorzieningen en –diensten.

Goede ruimtelijke planning en ondersteuning bij het ontwerpen heeft directe invloed op het vermogen van de gemeenten om de bestaande uitdagingen het hoofd te bieden en leefbaarder en veerkrachtiger stadsdelen te laten ontstaan.

Op initiatief van UN Habitat is een National Priority Project gestart dat voorziet in een uitbreiding van Accra in het aangrenzende district Ningo-Prampram. Zowel de lokale als de landelijke overheid – en de privésector – toont veel belangstelling voor het plan en ondersteunt de voortgang ervan naar implementatie. Daarvoor zijn een stuurgroep met een mandaat tot goedkeuring en een ontwikkelingsinstantie in het leven geroepen die belast zijn met de implementatie van het plan. Het Ghanees-Nederlandse planologische team, bestaande uit stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers en deskundigen op het gebied van water en infrastructuur, helpt voortbouwen op dit momentum en werkt mee aan het ontwerp van de stadsuitbreiding van Nongo Prampram, die een areaal omvat van ongeveer 100 km lengte. In de toekomst moet ze een aanzienlijk deel van de bevolkingsgroei kunnen opvangen zoals die voor de agglomeratie Accra is voorspeld.

Een stadsuitbreiding plannen voor naar schatting 1 tot 1,5 miljoen mensen is een opgave die het directe menselijke voorstellingsvermogen te boven gaat. Een stad van een dergelijke omvang kan men niet ontwerpen. Maar het is wel mogelijk de basissystemen te installeren die een stad in staat stellen geleidelijk te groeien. Voor de geplande stadsuitbreiding in Ningo Prampram is dan ook gekozen voor een aanpak die bestond uit drie hoofdaspecten: 1) Op welke wijze is het mogelijk het grootste risico – dat van regelmatige overstromingen – systematisch in te perken? 2) Hoe kan een systeem van basisvoorzieningen worden ontwikkeld dat gaandeweg kan rijpen en dat relatief eenvoudig te begrijpen en beheren is? Hoe kunnen de vaak beperkte ideeën van 'newtownisme' worden vermeden en kan er ruimte worden gemaakt voor groei en geleidelijke rijping als integraal onderdeel van stadsontwikkeling? Een veelomvattend plan maken werkt nooit als het niet lokaal geworteld is. In dialoog met lokale planologen en vertegenwoordigers van de gemeente en aan de hand van bezoeken ter plekke heeft het ontwerpteam de sleuteldoelstellingen van het plan vastgesteld. In deze gesprekken is duidelijk geworden dat het creëren van een breed draagvlak van essentieel belang is om het plan van de grond te krijgen. De laatste tijd ligt de focus daarom – behalve op de verfijning van het plan – vooral op het activeren van alle sleutelspelers in het proces, van de lokale belanghebbenden tot de president van Ghana. Tot nu toe heeft dit op alle politieke niveaus succes. De volgende stap is het vinden van draagvlak bij de lokale bevolking en het aantrekken van investeringen zowel uit de privésector als van mondiale instellingen. Dit is een nog veel grotere uitdaging, maar wel essentieel voor een planning waarin mensen worden betrokken.

Team:
Markus Appenzeller – MLA+, mlaplus.com
Eric Frijters – Fabric, fabrications.nl
Martin Knuijt – OKRA, okra.nl
Daan Roggeveen – MORE ARCHITECTURE, more-architecture.com
Ingeborg Thoral – MIXST URBANISME, mixst.nl