<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Urban Planning in Indonesia and the work of Thomas Karsten

Stichting August Kemme Fonds / A&NP

€ 29.202

Architect en stedenbouwkundig ontwerper Thomas Karsten (1884-1945) had volgens August Kemme Fonds een belangrijke bijdrage aan het formuleren van stedenbouwkundige uitgangspunten en ontwerpprincipes in Nederlands-Indië en Indonesië. Ook heeft hij daar een wezenlijke rol gespeeld in de ontwikkeling en de professionalisering van het vak stedenbouw. In een tweetalig boek (Engels en Bahasa Indonesia) wordt in schrift en illustratie een verband gelegd tussen zijn werk en de hedendaagse stedenbouwkundige praktijk en opleiding in Indonesië. Het boek zal bestaan uit een inventarisatie en duiding van stedenbouwkundige plannen van Karsten op basis van historisch materiaal, nieuw ontdekte tekeningen en teksten van gerealiseerde plannen en gebouwen van hemzelf en andere architecten. Bij het maken van het boek zal intensief worden samengewerkt met lokale architecten en academici. Het boek wordt geschreven en samengesteld door auteurs Pauline van Roosmalen en Mohammad Danisworo. Er zal worden samengewerkt met Planning & Development Workshop Inc. Jakarta (uitwerken tekeningen en fotografie), Joss Wibisono (vertaling Indonesisch), Ricky Rijkenberg (grafische vormgeving) en Gaston Bekkers (uitgever). De familie van Karsten is betrokken voor het beschikbaar stellen van archieven en medefinanciering.