<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → AV productie

Utrechtse architecten; een serie van vier documentaires

Stichting Parmando

€ 25.000

Stichting Parmando wil samen met RTV Utrecht en diverse architectuurcentra uit de regio Utrecht meer maatschappelijke betrokkenheid bij de dagelijkse leefomgeving creëren. In de vierdelige documentaire serie 'Utrechtse architecten' zullen vier hedendaagse architecten uit de provincie Utrecht hun visie op architectuur en stedenbouw geven. Zij gaan daarbij in op afzonderlijke gebouwen die zij hebben gerealiseerd en op de stedelijke context waarin die gebouwen zich bevinden. Alle architecten grijpen terug op een architect uit het verleden die in hun stad of regio werkzaam is geweest en veel heeft betekend voor de publieke ruimte. Op deze wijze worden heden en verleden voor een groot publiek inzichtelijk gemaakt. De serie staat onder regie van Jan Ketelaars en zal worden uitgezonden door RTV Utrecht en Parmando TV, een opkomend internet tv kanaal dat uitsluitend op cultuur is gericht. In samenwerking met Architectuurcentrum Veenendaal, Aorta Utrecht, FASadE Amersfoort en het Muziekhuis Utrecht worden enkele lezingen, debatten en vertoningen georganiseerd en een afsluitende bustour langs projecten die ook in de serie in beeld zijn gebracht.

website

www.parmando.com