<
toekenningen

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 → Programma

V2_ 2017-2020

€ 1.400.000

V2_ is gericht op onderzoek, innovatie, productie, presentatie en talentontwikkeling op het snijvlak van kunst en technologie. De instelling stelt zich ten doel de technologische verbeelding te stimuleren, jong talent te ondersteunen en het crossdisciplinair en grensoverschrijdend werken te faciliteren. De activiteiten van V2_ kenmerken zich door hun inter- en transdisciplinaire karakter waarmee actuele ontwikkelingen in kunst en vormgeving in een maatschappelijke context geplaatst worden. In de afgelopen jaren ontwikkelde de instelling activiteiten rondom de thema's: de netwerksamenleving, opslaan en ontsluiten van data en de rol van kunst in de technologische maatschappij. In de periode 2017-2020 stelt de instelling haar programma deels open voor initiatieven vanuit de creatieve gemeenschappen rondom V2_. Het gecureerde deel van het programma richt zich op twee doelstellingen: talentontwikkeling en professionele ontwikkeling. Het internationale residency netwerk voor talentontwikkeling genaamd Summer Sessions, het Test_Lab programma en het workshop programma dragen bij aan talentontwikkeling. Om de professionele ontwikkeling in het veld aan te jagen zet V2_ een fellowship programma op, organiseert het jaartentoonstellingen in samenwerking met een wisselende curator, expertmeetings en draagt ze bij aan theoretische verdieping door publicaties te produceren. De invulling van het community-deel van het programma komt tot stand in samenwerking met de verschillende gemeenschappen rondom V2_. Om bijdragen vanuit de communities aan te jagen en de kwaliteit ervan te waarborgen heeft de instelling een community manager aangesteld. Deze selecteert samen met de initiatiefnemers en de curator de activiteiten die binnen dit programma ontwikkeld worden.

website

v2.nl