<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

Van concept tot cover. Op weg naar een inclusief modelandschap

nai010 uitgevers

€ 23.434

Auteurs Janice Deul en Charlotte Dwyer hebben twee jaar geleden de handen ineengeslagen om de diversiteitsproblemen in de mode-industrie te onderzoeken en als wetenschapper en fashion-activist hun krachten te bundelen in hun missie een inclusief modelandschap te bewerkstelligen. 'Van concept tot cover' is daar het tastbare resultaat van. Met dit boek wil nail010 uitgevers de mode-industrie inclusief en dus creatiever maken. Inhoudelijk zal er onder andere worden ingegaan op de wijze waarop mode cultureel en historisch bewustzijn kan aanwakkeren; de industrie inzichtelijker gemaakt kan worden; professionals bewust kunnen worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden en het maatschappelijk debat kan worden aangewakkerd.

website

www.nai010.com