<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Van een antropocentrisch naar een ecocentrisch beeld in het prentenboek

H.C. van Reek

€ 7.200

Harriët van Reek is een Nederlandse tekenaar en schrijfster van kinderboeken. Volgens Van Reek zijn de meeste verhalen in het huidige kinderboekenaanbod antropocentrisch. Ze stelt dat in veel kinderboeken dieren 'vermenselijkt' worden weergegeven en dat daarmee een vertekend beeld wordt gecreëerd. Van Reek meent dat men hierdoor vervreemd raakt van de werkelijke eigenschappen en belangen van dieren. Met het project 'Van een antropocentrisch naar een “ecocentrisch” beeld in het prentenboek' beoogt de tekenaar dieren in hun leefomgeving op te zoeken, te observeren en te verbeelden. Door niet te beginnen vanuit haar atelier maar door juist op zoek te gaan en open te staan voor het ongekende, hoopt Van Reek tot nieuwe inzichten te komen en een verhaal te vertellen vanuit een 'ecocentrisch' standpunt. Haar waarnemingen, bestaande uit teksten en tekeningen, worden verzameld en geordend om in een volgend stadium te worden ontwikkeld tot een prentenboek. De startsubsidie wordt ingezet voor het vooronderzoek.


website

harrietvanreek.blogspot.com