<
toekenningen

Van Festival tot Ondernemerslab

Site Practice

Het project 'De vakman onderneemt in de stad' onderzoekt hoe de huisvesting van de nomadische opleiding Vakman Ondernemer van het ROC Amsterdam binnen een veranderende arbeidsmarkt bij kan dragen aan de verbinding van studenten met de stad en het opzetten van hun eigen bedrijf, en hoe een veranderende onderwijsomgeving kan dragen aan toekomstgericht onderwijs en ondernemerschap. De opleiding speelt op een innovatieve wijze in op de veranderende arbeidsmarkt waar banen verdwijnen en goede vakmensen zelfstandig opereren. De opleiding leidt momenteel een nomadisch huisvestingsbestaan om zo op het snijvlak van onderwijs, bedrijf en maatschappij studenten kansen te bieden binnen een veranderende arbeidsmarkt. De huidige huisvesting is ad-hoc en tijdelijk, ze is organisch ontstaan. De huidige situatie inspireert maar kent ook tekortkomingen en samen met het ROC willen wij onderzoeken hoe deze nomadische leeromgeving in de toekomst ruimtelijk vormgegeven kan worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team dat naast het architectuur- en ontwerpbureau Site Practice, aangevuld wordt met vastgoedadviseur LOLA leegstand en 'critic-in- residence' Mark Minkjan.

Meer informatie over de eerste fase van dit project.

website

sitepractice.com