<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

VAN PROEFSTRAAT NAAR PERMANENTE LIVING LABS

VANTOT vof

€ 24.025

Lichtontwerpers Sam van Gurp en Esther Jongsma creëren lichtontwerpen voor het interieur, zoals Limpid Lights, Current Currents, en VVV, een circuit van aan elkaar geschakelde elementen die samen een architectonisch gordijn van licht vormen. Inmiddels ontwerpen ze ook voor de openbare ruimte met Thank you for the sun en SUNSEEKER. Met het project 'VAN PROEFSTRAAT NAAR PERMANENTE LIVING LABS', willen de ontwerpers een lichtevolutie teweeg te brengen in de openbare ruimte. Studio VANTOT stelt dat de wereld van de straatverlichting (nog) vrij conservatief is en beogen daar nu een duurzaam kunstwerk tegenover te zetten. Daarvoor zetten ze de kracht van ontwerp in om duurzame, slimme en beweeglijke verlichting te ontwikkelen, waar mensen zich graag mee omringen. In de ontwerpen worden technologie, creativiteit, kwaliteit en esthetiek samengevoegd. Samen met partners – zoals o.a. de gemeente Eindhoven, Soliance en Phoenix 3d metaal – is het uiteindelijke doel om tot een permanente proefstraat te komen, waar kunst en straatverlichting tot elkaar komen en waar nieuwe samenwerkingen moeten worden gevonden voor de beste resultaten en een plek waar ruimte ontstaat voor interactie met mensen uit de omgeving. Studio VANTOT hoopt op deze manier een bijdrage te leveren aan het versterken van de Brabantse cultuursector en het (letterlijk) duurzaam verbinden van de cultuursector met andere domeinen zoals technologie en dynamiek. De subsidie wordt ingezet voor onderzoeken, het ontwerpen en de realisatie van nieuwe ideeën. Deze worden vervolgens getest op de proefstraat om te overtuigen van het resultaat.

website

vantot.com