<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

Van schaarste naar overvloed: een ontwerpvraagstuk

Stichting Blue City

€ 66.890

BlueCity is als plek opgericht om economieën van overvloed te creëren door pioniers te huisvesten en bij elkaar te brengen. Het huidig denken en doen handelt vanuit schaarste. Voor de BlueCity-communities is ontwerpen vanuit lokaal beschikbare overvloed een houding en werkwijze die past bij op een constructieve manier een antwoord formuleren op de diverse huidige crises: woningtekort, corona, de klimaatcrisis en biodiversiteit.