<
toekenningen

Van Woonwijk naar Leefwijk

De Unie Architecten

De Unie Architecten en Lilith Ronner van Hooijdonk grijpen de Woonvisie van de gemeente Groningen aan voor een onderzoek naar nieuwe woontypologieën voor vitale en gezonde woonwijken. Het onderzoek richt zich enerzijds op de ontwikkeling van nieuwe woningtypen, anderzijds op de kwaliteit van de woonomgeving. Van woonwijk naar leefwijk is het uitgangspunt. Twee wijkvernieuwingswijken in Groningen vormen het werkgebied: De Hoogte en De Wijert. Insteek is om binnen het kader van de wijkvernieuwingsopgave in deze twee naoorlogse wijken de ruimtelijke parameters voor vitale en gezonde woonwijken te onderzoeken. Het ontwerpteam werkt samen met adviesbureau Estheticon, de initiatiefnemers van de conferentie Building a Future of Health in 2016, de Groningse woningcorporaties Nijestee en Lefier, Patrimonium en De Huismeesters, de projectontwikkelaars VanWonen, Bpd, Van Wijnen en Rizoem, het Healthy Ageing Network Noord-Nederland, Aletta Jacobs School of Public Health en het Expertisecentrum Architectuur, Stedenbouw en Gezondheid en het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. In de uitvoering van het onderzoek worden daarnaast ook wijkbewoners, andere lokale betrokkenen en de gemeente Groningen actief betrokken.


BOUMASYMPOSIUM // VAN WOONWIJK NAAR LEEFWIJK

Over Gezonde, Vitale Wijken en de Verbindende Kracht van het Ontwerp
Tijdens het Boumasymposium (een nieuwe vorm van de Bouma) presenteerden twee interdisciplinaire ontwerpteams hun onderzoek naar de Groninger wijken De Hoogte en De Wijert. Ze toonden de meerwaarde van integraal ontwerpend onderzoek. Daarnaast lieten ze zien hoe gezondheid een vanzelfsprekend onderdeel kan worden van de wijkvernieuwing.

Boumasymposium // Van Woonwijk naar Leefwijk

website

www.deuniearchitecten.nl