<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Vanuit de architect gezien: stadsvernieuwing in Groningen

Stichting Berlagehuis Usquert

€ 7.500

Berlagehuis Usquert maakt een film over de stadvernieuwing in Groningen en de doorslaggevende rol die het lokale stadsbestuur daarin heeft vervuld. Om te laten zien hoe de transformatie van de binnenstad tot stand kwam, focust de film in het bijzonder op de samenwerking tussen vooruitstrevend wethouder Max van den Berg en architect Theo Oving. Het verhaal van de stadvernieuwing wordt daarmee zowel vanuit het perspectief van de stedenbouw, de architectuur en de volkshuisvesting verteld. Doel is de beleving van deze twee hoofdrolspelers vast te leggen, maar ook die van in breder opzicht betrokkenen zoals Herman Hertzberger, Ed Taverne en Ruud Brouwers. Daarnaast worden ook inzichten van bewoners meegenomen om de verhalen in de context van huidige opvattingen over de binnenstad en de ring eromheen te plaatsen en kansen en uitdagingen van te verwachten ontwikkelingen in deze stadsdelen, die toenemend onder druk staan, inzichtelijk te maken. In het project wordt onder andere samengewerkt met architectuurhistoricus Noor Mens, de Groninger Archieven, Filmbank en journalist en presentator Beitske de Jong.

website

www.berlagehuisusquert.nl