<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Varken

Studio Pupil Coöperatie U.A.

€ 7.500

Animatiemaker Jorn Leeuwerik beoogt met zijn debuutfilm 'Varken' een bewustzijn te creëren bij de kijker, over het onszelf afhankelijk maken van natuurlijke grondstoffen. Deze stoffen raken op, en zo ook in de vijf minuten durende animatiefilm die het thema vermomd in een speelse kinderboekenstijl. De dieren in de film weerspiegelen de mens die naïef door het leven gaat terwijl er zich een probleem aandient. De film speelt in op de huidige milieu- en klimaatproblematieken en zet de kijker aan tot nadenken. De aanvraag wordt gedaan voor het vervaardigen van de animatic, proof of concept, uitwerking van de vormgeving en het benaderen van eerste partners.

website

studiopupil.com