<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Veenproeftuin Vrouw Vennepolder Oud Ade

Circular Landscapes

€ 49.040

In de Vrouw Vennepolder bij Leiden start binnenkort een groot onderzoek naar nieuwe teelten voor behoud van het veen. Burgercoöperatie Land van Ons heeft hier ruim 30 ha aangekocht voor duurzame voedselproductie. Circular Landscapes ontwerpt en begeleidt hier op een deel van deze grond de creatie van een veenproeftuin waar combinaties van gewassen worden getest en gedemonstreerd. Er wordt een ontwerp voor de proeftuin gemaakt en een inrichtingsstrategie opgesteld voor de hele polder. Centrale vraag is: welke nieuwe vormen van voedselproductie zijn mogelijk in de Vrouw Vennepolder en in hoeverre bieden deze een nieuw perspectief voor de toekomst van het veenweidegebied in het Groene Hart? Concreet zal naast de tijdelijke onderzoeksvelden van de Universiteit van Leiden een permanente veenvoedseltuin van ca. 2 ha worden ingericht, waar geëxperimenteerd wordt met onverwachte combinaties van natuurontwikkeling en voedselproductie en waar een geheel nieuwe landschapsbeleving kan ontstaan.

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

www.circularlandscapes.nl