<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Veenvoedseltuin Vrouwe Vennepolder

Circular Landscapes

€ 30.000

Op een stuk land van twee hectare in de Vrouwe Vennepolder in Oude Ade bij Leiden doet Circular Landscapes samen met burgercoöperatie Land van Ons onderzoek naar het ontwikkelen van een 'veenvoedseltuin.' De tuin is als testperceel onderdeel van een groter 'Polderlab': een stuk polder van 33 hectare, aangekocht door Land van Ons, waar de burgercoöperatie samen met de Universiteit Leiden en Hoogheemraadschap Rijnland een tienjarig onderzoek doet naar nieuwe gewassen en teelten. In de veenvoedseltuin zal als onderdeel hiervan worden geëxperimenteerd met onverwachte combinaties van natuurontwikkeling en voedselproductie via natte teelt. De keuze van de gewassen is een onderdeel van de ontwerpopgave, evenals de wijze van aanplanten en oogsten. De planten worden aangebracht in een natuurlijke setting, passend bij de specifieke bodem- en watercondities. Gestreefd wordt naar een zoveel mogelijk zelfregulerend ecosysteem, zonder toepassing van kunstmest of bestrijdingsmiddelen, maar met voldoende capaciteit voor serieuze voedselproductie. De methode is geïnspireerd door het landbouwsysteem van de 'chinampas,' dat al eeuwenlang wordt toegepast in natte gebieden in Mexico en bestaat uit een afwisseling van kanalen en akkertjes. Het geheel wordt ingebed in het landschap en krijgt zowel een recreatieve als een educatieve (voorbeeld)functie. Tot slot wordt ook de exploitatie (van teelt tot verkoop) onder de loep genomen. Het eindresultaat van deze eerste fase is een concreet ruimtelijk, flexibel ontwerp voor de veenvoedseltuin als visitekaartje voor het Polderlab, met een verdienmodel, en de start van de aanleg van de tuin.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

www.circularlandscapes.nl