<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Veerkrachtig duingebied

OD205 Stedenbouw en Landschap

€ 4.972

Innovatief productielandschap vanuit het perspectief van ecosysteemdiensten

Het productielandschap rondom Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen staat onder grote (ruimte)druk. De agrarische bedrijfsvoering in het gebied is onderhevig aan strenge regelgeving onder meer vanuit het Nationaal Park, maar ook door de nabijgelegen woonkernen, ontwikkeling van nieuwbouw en recreatie. De agrariërs in het gebied lopen hierdoor tegen de grenzen van hun bedrijfsvoering aan. OD205 onderzoekt samen met de lokale Stichting Duinboeren de volgende vragen: Hoe kan het productielandschap rondom het Nationaal Park een sterke bufferzone worden voor het Nationaal Park? Hoe kunnen beide gebieden elkaar versterken en functioneren als een integraal systeem? Kunnen vernieuwende (landschaps)vormen van veehouderij en landbouw leiden tot interessante business-modellen? Het team onderzoekt welke stakeholders zij nog meer aan boord kunnen krijgen, zoals het Nationaal Park, Natuurmonumenten en het Waterschap en andere externe adviseurs op het vlak van ecologie en hydrologie.

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

www.od205.nl