<
toekenningen

Vehikel II - Het Moederschip

Marjan van Herpen Architect

Architect Marjan van Herpen voerde in de startfase een onderzoek uit naar een circulaire leeromgeving van ROC van Amsterdam en Flevoland. Samen met een team van ontwerpers, adviseurs, studenten en medewerkers van het ROC ontwikkelde zij een online lesprogramma over circulariteit, en workshops waarin studenten betrokken werden bij het ontwerp en de bouw van een circulair paviljoen: 'een vehikel'. De combinatie van een online lesprogramma en fysieke workshops heeft het team veel inzichten opgeleverd over de mogelijkheden en de wisselwerking van een online en fysieke leeromgeving. In de volgende fase wil het team op deze inzichten voortbouwen. De tweede fase van onderzoek heeft als doel een college overstijgend netwerk op te bouwen, dat een bijdrage kan leveren aan een duurzame systeemverandering richting de circulaire leeromgeving van het ROC van Amsterdam en Flevoland. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een online en offline leeromgeving, dat bijdraagt aan een gedragsverandering bij studenten. In de tweede fase zal leiden tot een ontwerp voor een vehikel dat als 'moedership' synergie moet creëren tussen de online- en offline leeromgeving. Een 'moedership', dat de circulaire opgaves van diverse colleges verbindt en flexibel inzetbaar is binnen en buiten het ROC. Het ROC wil het 'moedership' gebruiken voor meet-ups voor de groeiende community en veldonderzoek van de expedities Circulair Textiel en Betekenis Economie, aanvullend op de door het ROC ontwikkelde nieuwe online onderwijsmodules voor Circulair Textiel en Betekenis Economie.

Meer informatie over de eerste fase van dit project

website

www.marjanvanherpen.com