<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving

Verbonden Verhalen

Het Huis van Betekenis

€ 18.025

Verbonden verhalen is een project waarbij vier jonge tekentalenten samen met vier ervaren tekenaars verhalende portretten maken van twee kwetsbare groepen in Utrecht. De tekenaars verbinden de individuele portretten en stijlen met achterliggende maatschappelijke thema's. Met dit project wil de stichting zowel artistiek als maatschappelijk meer betekenis geven aan de Nederlandse illustratiecultuur. De resultaten van de co-creaties zullen met een breed publiek worden gedeeld middels een debat, een expositie, een boek en een website. Voor het project wordt samengewerkt met Jan Rothuizen, Femme ter Haar, Drawing the Times, Eva Hilhorst en Tonnie Jobse.

website

www.hethuisvanbetekenis.org