<
toekenningen

Verbouwen in dialoog

Ester van de Wiel en Michou Nanon de Bruijn (Studio Makkink & Bey)

In de Amsterdamse Oosterparkbuurt beheert Cordaan een klein woonzorgcentrum de Kastanjehof, waar ouderen met en zonder een verstandelijke beperking samenwonen. Het complex staat pal tussen woningen, kleine bedrijven, winkels en horeca. Omdat de plint van het gebouw verouderd is, zijn er plannen voor 'opfriswerkzaamheden'. Ester van de Wiel en Michou Nanon de Bruijn (Studio Makkink & Bey) zien in deze opfriswerkzaamheden kansen voor het ontwikkelen van een graduele zorglijn, die de harde overgang van zelfredzaam naar hulpbehoevend verzacht. Het team stelt voor de geplande 'opfriswerkzaamheden' van het Kastanjehof samen met de buurt op te pakken. In samenwerking met Cordaan, bewoners en lokale stakeholders zullen programmatische en ruimtelijke interventies op locatie worden ontwikkeld, gebouwd en getest. Door de werkzaamheden in te zetten als buurtevenement wordt er gebouwd aan het begin van een informeel zorgnetwerk van bewoners, verenigingen en lokale ondernemers. Het voorstel bouwt voort op een eerder onderzoek voor het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht waar door middel van ruimtelijke aanpassingen en programmering de grenzen van intramurale zorg en extramurale zorg werden onderzocht.

'Verbouwen in dialoog' was onderdeel van de online expositie 'Chronic Health – Happily ever after?' tijdens Dutch Design Week 2020. Vijftien projecten lieten zien hoe ontwerpers met een hernieuwde blik naar gezondheid kijken.

website

www.studiomakkinkbey.nl