<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Verdwijnen in het werk. De betekenis van stedenbouwkundige Jakoba Mulder

Studio Linda Vlassenrood

€ 33.240

Jakoba Mulder (1900-1988) was in 1930 de eerste vrouwelijke architect die werd aangenomen bij de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Zij vervulde daar een belangrijke rol bij de uitwerking van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), dat na de tweede wereldoorlog grotendeels werd uitgevoerd, en zou in 1958 Cornelis van Eesteren opvolgen om de afdeling zelf te leiden. Omdat er tot op heden relatief weinig bekend is over Mulders bijdrage aan de Amsterdamse stadsontwikkeling en de Nederlandse stedenbouw in het algemeen, werkt architectuurhistoricus en curator Linda Vlassenrood aan een verdiepend onderzoek dat uiteindelijk moet resulteren in een toegankelijke publicatie over het werk van Mulder. De aanvrager verricht hiervoor uitvoerig archiefonderzoek bij onder meer het Stadsarchief Amsterdam en Het Nieuwe Instituut (HNI). Ze wordt hierin bijgestaan door een multidisciplinaire redactieraad. De directie Ruimte en Duurzaamheid en de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam ondersteunen het project inhoudelijk maar ook financieel. Deze aanvraag is het vervolg van een eerder verleende startsubsidie.