<
toekenningen

VergeetdeMensNiet

'VergeetdeMensNiet' is een campagne gericht op acceptatie en bewustwording van dementie, en bedoeld als praktisch instrument om mantelzorgers te ondersteunen in hun zorgactiviteiten. Met een aantal eenvoudige, laagdrempelige Do-It-Yourself producten laten ontwerpers Jetske Visser en Marthe Biezen zien hoe mantelzorgers bijvoorbeeld door het prikkelen van de huid of het uitdagen van beweging een groot effect kunnen hebben op het leven van de dementerende.

Naast de producten bestaat het project uit een publiciteitsfilmpje gericht op het vergroten van de maatschappelijke acceptatie van dementie. Als ontwerpers stellen ze de negatieve beeldvorming rondom dementie aan de kaak en richten ze zich op dat wat mensen met dementie nog wél kunnen. Jetske en Marthe werken in de uitvoering van dit project samen met bewoners, familie, mantelzorgers en het zorgpersoneel van Cordaan op zorglocatie De Diem in Diemen.

Fotografie: Sofie van Greevenbroek.