<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Verkenning Energieknooppunt Notter Zuna

H+N+S Landschapsarchitecten i.s.m. Coöperatie Notter-Zuna

€ 20.550

Samen met de buurtschap van Notter Zuna voeren we een ruimtelijke verkenning uit voor het oprichten van een energieknooppunt. Deze innovatieve manier van opslag, transformatie en levering van energie zal een bijdrage leveren aan de energietransitie (met significante kostenbesparing door het voorkomen van netcongestie) en daarnaast een landschappelijke en sociale meerwaarde bieden voor de gemeenschap van Notter Zuna.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

www.hnsland.nl