<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Verkenning Kansen Internationalisering in Thessaloniki

Creativity Platform

€ 9.700

In de Griekse stad Thessaloniki zijn de creatieve en de agrarische sector beide sterk vertegenwoordigd. Desalniettemin lijkt er geen enkele interactie te bestaan tussen de twee. Creativity Platform ziet een groot potentieel voor samenwerking tussen deze twee sectoren. In samenwerking met Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, doen zij verkennend onderzoek naar de mogelijkheden door specifiek te kijken naar de vormgeving van verpakkingen van landbouwproducten en de marketing ervan.

In Nederland is cross-sectorale samenwerking niet nieuw. Het 'Agri meets Design' programma tijdens de Dutch Design Week 2013 (19-27 oktober) is er een voorbeeld van. Voor dit verkennend onderzoek zal Creativity Platform een event organiseren waar Nederlandse en Griekse ontwerpers elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen ontwikkelen en uitwisselen met de landbouwsector in beide landen.
Deze events zijn een eerste verkenning voor een langdurige samenwerking tussen de creatieve Industrie en landbouwsector in Nederland en Griekenland.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.

website

www.creativityplatform.gr