<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Publicatie

Video and Digital Arts in the Netherlands 1985-2018

Jap Sam Books

€ 35.194

Uitgeverij Jap Sam Books gaat een Engelstalige publicatie, samengesteld door Marga van Mechelen en Sanneke Huisman, uitgeven met een overzicht van mediakunst in Nederland van 1985 tot heden. Het boek met als werktitel 'Video and Digital Arts in the Netherlands 1985-2018' heeft tot doel de kennis van en de belangstelling voor de mediakunst te vergroten. Het boek is een verzameling essays van specialisten op diverse terreinen van mediakunst, zoals kunst en techno-science, geluid en mediakunst, gamecultuur, videokunst, video-installatie, computerkunst, internetkunst, internetcultuur en post-internetkunst. In een aantal essays zal dieper worden ingegaan op mediakunst en educatie, mediakunst en digitale kunst op de kunstopleidingen, mediakunst-onderzoek binnen het kader van artist in residences en artist research, en tot slot conservering en presentatie van mediakunst.