<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Programma

View Source

The Incredible Machine

€ 22.212

'View Source' is een project van Mozilla Foundation, ThingsCon en The Incredible Machine. De partijen hebben elkaar gevonden in een gedeelde fascinatie en bezorgdheid over de Internet of Things-beweging. Het project betreft een ontwerpend onderzoek dat zich voor een belangrijk deel afspeelt in Shenzhen. De stad is momenteel wereldwijd toonaangevend in hardware-productie en is op weg om IoT-leider van de wereld te worden. Het doel van het project is om de verschillende manieren waarop Westerse en Oosterse IoT-ecosystemen zich ontwikkelen, inzichtelijk te maken. Aan de hand van een veldonderzoek voor de realisatie van een IoT-verhuurfiets systeem, verdiepen de aanvragers zich in de hardware wereld van Shenzhen. Het IoT-ecosysteem lijkt zich te ontwikkelen volgens een eigen unieke agenda, waarbinnen ontwerpen en ideeën vrij bewegen tussen organisaties en partijen. De opgedane kennis wordt gedeeld met een wereldwijde IoT-community in een serie talks, workshops en publicaties.