<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Virtual Soundscapes

Juan Verdaguer

€ 7.500

In het project 'Virtual Soundscapes' onderzoekt Juan Verdaguer het proces van digitale hersynthese van soundscapes. Dit proces bestaat uit het extraheren van de geluidslagen van de soundscapes, het vormgeven van de 'constituent' geluidslagen met digitale middelen, en ze opnieuw combineren tot drie virtuele soundscapes. In de startfase van het project richt Verdaguer zich op de studie van drie 'echte' soundscapes – zoals ze in de natuurlijke wereld verschijnen – voor analyse, decompositie, digitale modellering en recombinatie. De soundscapes worden vastgelegd in natuurlijke omgevingen zoals bossen, de kustlijn of de duinen, allemaal met hun bijbehorende geluidsfenomenen zoals weersomstandigheden en dieren. Het resultaat van de startfase is een reeks educatieve video's die wordt gedeeld op onlineplatforms, met gedetailleerde informatie over de digitale hersynthese die op elke soundscape is toegepast. Als het project succesvol blijkt te zijn, zal het mogelijk zijn om virtuele soundscapes te produceren die voorzien in specifieke behoeften in disciplines als kunst, onderwijs, gezondheid, gaming en film.