<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma 2021

Visual Storytellers Traject

Story Academy

€ 44.038

Story Academy zet zich onafgebroken in voor haar kerntaak: de ontwikkeling van talentvolle nieuwe en biculturele makers en verhalen. De bijzondere positie in het veld van de organisatie, haar sterke diverse netwerk en can-do mentaliteit maakt dat zij een unieke sleutelpositie vervult in het verbinden van makers en producenten. Het jaarprogramma voor 2021 omvat een talentontwikkelingstraject voor makers met een biculturele achtergrond. In het taject worden drie lijnen onderscheiden: 1. De writer rooms; 2. De academy; 3. De focus op kinderboeken, schrijven en illustratie. Tijdens coaching trajecten en masterclasses met professionals werken talentvolle makers uit verschillende disciplines elk aan hun eigen traject. Het geheel komt samen in een tentoonstelling bij de Grey Space in the Middle in Den Haag.

website