<
toekenningen

Vitaal in gesprek

Open Concept

Ontwerpbureau Open Concept stelt dat kinderen en jongeren met een chronische ziekte door vermoeidheid (te) vaak worden belemmerd in de uitvoering van alledaagse activiteiten. Door de inzet van ontwerpend onderzoek wil Open Concept hiervoor nieuwe oplossingen ontwikkelen. Het onderzoek richt zich daarbij op jongeren van 17 tot 18 jaar met reuma. Open Concept werkt in de uitvoering van het onderzoek nauw samen met de Jeugdreuma Vereniging Nederland, het platform Youth-R-Well en de kinderreuma-afdeling van het UMC Utrecht. Tijdens de eerste fase van het onderzoek liep het team een aantal dagdelen virtueel mee met jonge reumapatiënten en organiseerden co-creatieve designsessies samen met jongeren, hun ouders/verzorgers en zorgprofessionals. Daarmee heeft het team meer inzicht gekregen in de wensen van de doelgroep: hoe zij willen meedoen in de maatschappij en op welke manieren vermoeidheid daarin een belemmering is. In de vervolgfase onderzoekt het team hoe ze de doelgroep kunnen ondersteunen bij gesprekken over vermoeidheid. Daarvoor wordt in verschillende iteraties een prototype ontwikkeld dat jongeren in die gesprekken ondersteunt. Vervolgens valideert het team dit prototype bij jongeren met jeugdreuma. Daarnaast wordt het prototype ook getest bij patiënten met de ziekte van crohn en met taaislijmziekte, die ook te maken hebben met vermoeidheidsklachten. De ontwikkeling van het prototype wordt onder andere vastgelegd in een serie podcasts.

Dit project wordt ondersteund binnen de Open Oproep Chronisch Gezond, een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds. Het project is in de eerste fase met € 40.000 ondersteund en in de tweede fase met € 80.000. Beide fondsen stellen ieder de helft beschikbaar.

website

www.openconcept.nl