<
toekenningen

Regeling Experiment → Onderzoek

Vogelverschrikkers

Christa van der Meer

€ 9.731

Het experiment Vogelverschrikkers behelst een onderzoek naar de identiteit van kleding en het 'vermenslijken' van materialen door het maken van kinetische volgeverschrikkers waarvan de karakters zijn gevormd door wind, materialen, gestaltes en het landschap.

website

www.christavandermeer.com