<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Tentoonstelling

Voices of Fashion - Black Couture, Beauty & Styles

Centraal Museum

€ 50.000

Na een eeuwenlange dominante West-Europese blik onderzoekt het Centraal Museum de invloed van Afrika en de Afrikaanse diaspora op mode. De titel verwijst naar verschillende bewegingen die zich vanaf de jaren zestig ontwikkelden in Amerika, waaronder de 'Black is Beautiful movement', die ernaar streefde 'radicale trots en waarden' van de Afro-Amerikaanse cultuur te herstellen. Aan de hand van zeven thema's geeft het Centraal Museum inzicht in de wijze waarop mode sinds jaar en dag schatplichtig is aan zwarte culturen. In de tentoonstelling wordt onder andere aandacht besteed aan de positie van de zwarte ontwerper in de westerse mode-industrie en aan actuele en historische ontwikkelingen met betrekking tot hiphop en street wear. 'Voices of Fashion' doet dit door te bevestigen en te bevragen, gevoelige onderwerpen worden hierbij niet vermeden. Zo komt ook de discussie rondom culturele toe-eigening aan de orde. Essentieel is de visie van hedendaagse ontwerpers die op eigen wijze reflecteren op het onderwerp. Met de tentoonstelling wil het museum verhalen uit het heden en verleden verbeelden die herkenbaar zijn voor een breed publiek en bezoekers nieuwe inzichten bieden.

website

www.centraalmuseum.nl