<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

VOIDSCAPES 4 LIFE BABY

Lisa Mantel

€ 7.500

Lisa Mantel vraagt een startsubsidie aan voor het project 'VOIDSCAPES 4 LIFE BABY'. Over de periode van een half jaar wil Mantel elke twee maanden een voidscape en een daaraan gekoppeld artikel uitbrengen. Een voidscape is een digitale omgeving waarin je kunt rondkijken. De nadruk wordt daarbij gelegd op de leegte, de ruimte in- of voorbij de grenzen van een game. Mantel ziet deze ruimte als de ultieme artistieke vorm in games. Aan het eind van het traject wil Mantel het beste prototype voorleggen aan een publisher om het uit te breiden naar een groter publiek.