<
toekenningen

Volwaardige participatie

TAAK

€ 25.000

Stichting TAAK stelt dat hulpverlening bij dak- en thuisloze jongeren vaak gericht is op efficiëntie,
procesbewaking en controle op de naleving van regelgeving, maar dat de menselijke maat daarbij uit het zicht lijkt te raken. TAAK verricht samen met Building Conversation, architect Patrick Roegiers en kunstenaar Maria Barnas een onderzoek naar een integrale aanpak, waarin zowel aspecten van systeemdenken als de menselijke maat worden meegenomen. Met dit project wil het team een basis leggen voor een duurzame verandering in de taalgebruik rondom dak- en thuisloosheid. Belangrijke uitgangspunt daarbij is om te voorkomen dat jonge thuislozen gestigmatiseerd worden als dakloos. Het team voert hiervoor in samenwerking met vijf verschillende gemeenten een reeks gesprekken met alle betrokkenen op dit onderwerp. Tijdens de gesprekken onderzoekt het team de gebruikelijke taal rondom dak- en thuisloosheid aan de hand van dialogical art en taalanalyse. De gesprekken worden in kaart gebracht en vastgelegd in de vorm van een publicatie. Eerste gesprekken worden gevoerd in samenwerking met gemeente Den Haag.

Geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren. In de eerste fase van deze open oproep werd 'Volwaardige participatie' ook ondersteund met € 25.000.

website