<
toekenningen

Volwaardige participatie

TAAK

€ 25.000

TAAK, Gemeente Den Haag en het Straat Consulaat doen een voorstel voor hoe de eerste opvang van dak en thuisloze jongeren anders georganiseerd kan worden op een manier die beter aansluit bij de behoefte van de jongeren die vanuit een crisissituatie hun leven gaan opbouwen.

Het publieke domein is niet voor iedereen even toegankelijk, stellen coöoperatie TAAK en de verbinders van Building Conversation in hun onderzoeksvoorstel Volwaardige Participatie. Om een fysieke ruimte voor dak- en thuisloze jongeren vorm te geven is volgens de aanvrager van essentieel belang dat zij de ruimte kunnen nemen mee te denken en te praten over passende oplossingen voor hun thuisloosheid. Het project zet in op volwaardige participatie met als doel de afhankelijkheidspositie van jongeren om te zetten in een positie van zeggenschap. Wat zijn de idealen van de jongeren? Wat is hun visie op de maatschappij? Hoe kunnen zij dit uiten? Het ontwerpteam organiseert een aantal sessies voor jongeren, hun familie, oudere ervaringsdeskundigen, bestuurders, hulpverleners en buurtbewoners. Vanuit vertrouwen en in begrijpelijke taal gaan zij met elkaar in gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Dit vertrouwen wordt voorzichtig opgebouwd via bewustwording van eigen posities en het bepalen van gemeenschappelijke waarden. Vervolgens leiden collectieve ontwerpworkshops onder leiding van Rainbow Soulclub en architecten Patrick Roegiers en Bengin Dawod tot de ontwikkeling van breed gedragen nieuwe woonconcepten.

Geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren.

website